A fűtőbetét kapcsán általános és használati információkat, illetve figyelmeztetéseket talál ebben a bejegyzésben

Figyelmeztetés – szakképzett személyek részére

 1. A fűtőbetét beszerelését csak szakképzett műszaki személy végezheti.
 2. Amennyiben nem kellőképpen szakképzett személy végzi el a műveletet és/vagy a termék használata nem megfelelően történik, illetve a termék tulajdonságainak figyelembe vétele nélkül következik be a beszerelés, úgy a Szinimpex Kft. mentesül minden további felelősség vállalása alól.

fűtőbetét megfelelési nyilatkozat

A fűtőbetét kezelése és tárolása

 1. Az eszköz száraz helyen tartandó, annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a levegőben lévő nedvességet a fűtőbetét magába szívja. Amennyiben ez az eset mégis bekövetkezik, úgy a termék használata előtt szükség van egy páramentesítő folyamat elvégzésére, melyet egy 120 0C-nál nem melegebb kemence segítségével kell elvégezni.
 2. A fűtőbetét alakját nem szabad deformálni illetve átalakítani sem. A termék minden ilyen jellegű manipulálása a termék helytelen használatát vonja maga után, melyből az következik, hogy a Szinimpex Kft. tovább már nem vállal felelősséget a termék jövőbeli használhatóságával kapcsolatosan.
 3. Speciális adottságaiból fakadóan a fűtőbetét hőt termel és nagyon magas hőmérséklet elérésére is képes, ezért a fűtő részét tilos megérinteni!

A termék beszerelése és használata

 1. A villamossági csatlakoztatás előtt ki kell húzni az elektromos csatlakozásokat
 2. Le kell ellenőrizni, hogy a tápfeszültség (V) megfelel-e a fűtőbetéten előírtnak
 3. Az IP55-ös és IP 65-ös és robbanás biztos verzióknál minden alkalommal tömítést kell alkalmazni.
 4. Csak olyan hőmérsékleten szabad használni a fűtőbetétet, amelyre a gyártás folyamán készítették; valamint termikus ellenőrző rendszert kell használni annak érdekében, hogy elkerüljük a fűtőbetét túlhevülését.
 5. El kell kerülni, hogy az a fűtőbetét, amelyet vizes közegbe készült, szárazon üzemeljen!
 6. El kell kerülni, hogy a fűtőbetét páralecsapódásnak ne legyen kitéve, mely az elektromos kapcsoló részeknél is bekövetkezhet (adott esetben, ezeket borítással is el kell látni – IP 55-IP 65)!

A termék elhasználódása utáni feldolgozása

Minden fűtőbetét teljes mértékben újrahasznosítható anyagokból készül, melyek semmilyen veszélyt nem jelentenek a környezet számára. Különösebb óvintézkedések megtétele nélkül, feldolgozható a fémfeldolgozással foglalkozó cégek által.

Garancia

A leszállított termékek esetén 12 hónapos garancia van érvényben, mely a kézbesítés napjától számítandó. A garancia csupán azokra az eshetőségekre érvényes, mely során bizonyítható, hogy a termék gyártásakor keletkezett a meghibásodás és a jótállás csupán az elismerten hibás termékek cseréjére korlátozódik.

A garancia nem érvényes arra az esetre, ha a feltárt meghibásodás nem megfelelő beüzemelés miatt következtek be; vagy ha nem megfelelően szakképzett személy hibás karbantartási munkálatot végzett el rajta; illetve ha a hibáért a termék nem megfelelő és/vagy hibás használata a felelős.

Továbbá nem érvényes a garancia, ha nem megfelelően történt a termék tárolása illetve megőrzése, valamint ha a károkozást a termék szállításakor a szállítmányozó követte el.

Mindazonáltal minden olyan költség megtérítése is ki van zárva a jótállásból, mely a gépekbe és berendezésekbe történő be- illetve kiszerelést illetik.  Továbbá nem vonatkozik a garancia semmilyen gépi állásidőkre, illetőleg nem érvényes a jótállás a szállítási költségekre.

A vélelmezetten hibás, illetőleg nem megfelelő anyagokkal kapcsolatosan írásban, a fűtőbetét kézhezvételétől számított 8 napon belül kell panaszt emelni!